Sustainability

AB politikaları kapsamında çevre politikası hedefleri arasında, ekonomide kullanılan malzeme miktarının azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların yeniden kaynağa dönüştürülmesi yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde atık oluşumunun önüne geçmek için “atık yönetim politikası” kapsamında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu doğrultuda oluşan atıkları belirlenen politikalar çerçevesinde depolayıp ilgili firmalara ulaştırıyor ve atıkların yeniden dönüştürülmesini sağlıyoruz.

Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçilmesi, üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesi için çalışmaya devam ediyoruz.

Atık yönetimi, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın en önemli unsurlarından biri. Daha az atık üretmek ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı hedefliyor, bu alanda yenilikçi teknolojileri kullanıyoruz.
Bu kapsamda oluşturduğumuz atık yönetimi politikamız ve çevre yönetimi uygulamalarımızla faaliyetlerimizin tüm aşamalarını; ‘üretim, kullanım ve geri dönüşüm alanlarında’ çevre ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde planlıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik performansın şeffaf bir şekilde denetlenmesini sağlıyoruz.
Doğal Gaz Dağıtım İstasyonlarındaki, ‘Doğal Gaz Basınç Regülatörlerinin Pilotlarının’ donmasını önlemek için doğal gazın mevcut basınç enerjisinin bir kısmını sürekli akışta tutarak ısı enerjisine dönüştürmek suretiyle içinden geçen doğal gazın sıcaklığını artıran cihazlara yer veriyor, bu sayede enerji verimliliği sağlıyoruz.
Karbon ayak izini minimuma indirmek için; şirketimizin de içinde bulunduğu EPDK tarafından onaylanmış olan “Yenilenebilir Kaynaklardan Üretilen Hidrojenin Doğalgaz Hattına Enjeksiyonu ve Yakıcı Cihazlarda Kullanılması” Ar-Ge projesi içerisinde yer alıyoruz ve yeni sistemlerle geliştirmeye devam ediyoruz. Proje ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elde edilen hidrojenin doğalgazla harmanlanması ile elde edilen kompozit gazın kullanımıyla; arz güvenliği ve enerji verimliliğini sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmayı ve aynı zamanda karbon emisyonlarını düşürmeyi hedefliyoruz.